Запитай в інвестора: що таке інтегровані ESG-звіти

Robert A

Роберт Адамчик
співкоординатор напряму ESG та координатор департаменту навколишнього середовища та сталого розвитку ЄБРР

Запитай в інвестора: що таке інтегровані ESG-звіти

21 квітня 2021 року Комісія ЄС ухвалила масштабний та комплексний пакет заходів, що сприятимуть направленню грошового потоку в сталий розвиток країн ЄС. Головна мета цього кроку – надати можливість інвесторам переорієнтувати інвестиції на більш сталі технології та бізнес. Такі заходи допоможуть зробити Європу кліматично нейтральною до 2050 року.

Стала звітність — невід’ємна частина розвитку сучасних ринків капіталу, яку банківський сектор підтримує. Ми спостерігаємо посилення контролю з боку регуляторних органів та поступовий зсув світових фінансових потоків у бік сталих інвестицій паралельно з суспільним тиском, який неухильно рухає вперед програми сталого розвитку. Ключовим питанням залишається те, як уникнути «зеленого відмивання», та забезпечити чітке визначення поняття «зелений» та застосувати визначення таксономії «Значний внесок» (SC) та «Не наносити значної шкоди» (DNSH). У світлі цього, міжнародне ділове співтовариство все частіше включає екологічні, соціальні та управлінські аспекти (ESG) до своєї політики, практики та звітності.

Ефективна інтеграція ESG в корпоративну практику є життєво важливою для управління ризиками та виявлення нових можливостей для бізнесу у час коли країни рухаються до чистої економіки. Вона також спрямована на підвищення обізнаності та прозорості фінансових суб’єктів з метою пом’якшення ESG ризиків за допомогою відповідного управління ними, враховуючи, зокрема, довгостроковий характер таких ризиків та невизначеність їх оцінки і вартості.

Враховуючи цей контекст ЄС систематично впроваджує план дій зі стійкого фінансування, що є постійним процесом, спрямованим на розробку повної комплексної системи звітування і розкриття інформації та спрямування потоків капіталу на «зелені» заходи протягом наступних кількох років.

Останній пакет заходів ЄС складається з:

 • Делегований закон ЄС про таксономію клімату має на меті підтримку стійких інвестицій, надаючи пояснення щодо того, яка економічна діяльність найбільше сприяє досягненню екологічних цілей ЄС. Він формує спільну мову, яку інвестори можуть використати під час інвестування в проекти та економічну діяльність, що має суттєвий позитивний вплив на клімат та навколишнє середовище. Він також запровадить зобов’язання щодо розкриття інформації компаній та учасників фінансового ринку шляхом введення набору технічних критеріїв для скринінгу, і подальшого визначення, яка діяльність суттєво сприяє досягненню двох екологічних цілей згідно з Регламентом таксономії: адаптація до змін клімату та пом’якшення наслідків зміни клімату; ще чотири екологічні цілі наразі в розробці та включатимуть: стале використання та захист водних і морських ресурсів, перехід до циркулярної економіки, запобігання та контроль забруднення, захист та відновлення біорізноманіття та екосистем. Усі цілі охоплюються Екологічною та соціальною політикою Банку (ESP).
 • Пропозиція щодо розробки Директиви про корпоративну сталу звітність (CSRD). Ця пропозиція спрямована на покращення збору інформації про сталий розвиток у корпоративному світі. Це зробить сталу звітність компаній більш впорядкованою, для того щоб фінансові фірми, інвестори та широка громадськість могли використовувати порівнянну та надійну інформацію про сталий розвиток. Пропозиція Комісії щодо Директиви про корпоративну сталу звітність матиме вбудовані вимоги «Робочої групи з питань розкриття інформації про клімат (TCFD)» у законодавство ЄС. У поєднанні із запропонованими стандартами ЄС, вимоги TCFD стануть обов’язковим. У майбутньому планується зробити акцент на розкритті інформації вищого рівня про біорізноманіття, подібно до Статті 29 Франції: вимоги щодо розкриття біорізноманіття, а роботи, що наразі виконуються проводяться в рамках Робочої групи з розкриття інформації про природнє середовище (TNFD). Розкриття інформації про природнє середовище в майбутньому буде важким викликом, але необхідним для забезпечення захисту біорізноманіття.
 • Нарешті, шість змінних делегованих актів про довірчі мита, інвестиційні та страхові консультації забезпечать, щоб фінансові фірми, наприклад консультанти, управляючі активами або страхові компанії включали показники сталого розвитку у свої процедури та консультації з інвестицій клієнтам.

Наріжним каменем цього є Директива про корпоративну сталу звітність (CSRD), яка є оновленням Директиви про звітність та нефінансове розкриття інформації 2014 року (NFRD) та поєднує роботу, що проводиться в рамках Таксономії ЄС. Директива про корпоративну сталу звітність вимагає від великих корпорацій країн ЄС, що становлять “публічний інтерес” (включаючи велику кількість фірм, що надають фінансові послуги) публікувати дані про вплив їхньої діяльності, враховуючі фактори ESG. Положення про таксономію запроваджує систему класифікації сталого розвитку, за допомогою якої інвестиційні фірми повинні класифікувати інвестиції на основі даних CSRD (та інших баз даних). Регламент щодо розкриття інформації про стійке фінансування (SFDR) (доповнене Таксономією) вимагає від деяких суб’єктів розкриття подальшої інформації:

 • Екологічна стійкість інвестиції та походження інформації у заявлених ESG показниках
 • Ризикові інвестиції, що виникають під дією факторів ESG
 • Ризики, які фактори ESG відображають для інвестицій

Завдяки синергії та взаємозв’язкам цих положень, ЄС розробляє структурований регламент ESG, вимагаючи розкриття нефінансової інформації (CSRD) та пропонує:

 • Положення про таксономію та його подальше розширення як стандартизоване визначення.
 • Регламент щодо розкриття інформації про стійке фінансування (SFDR) як стандартизований процес.
 • Екомаркування ЄС для фондів сталого розвитку.

Загалом ці заходи є частиною більш широкого набору ініціатив ESG щодо спрямування інвестицій на екологічну та соціально вигідну діяльність, уникаючи «зеленого» та соціального відмивання далеко за межами географічних меж ЄС, тим самим полегшуючи дотримання кліматичних цілей Паризької угоди та Порядку денного ООН сталого розвитку до 2030 року. Метою є повна реалізація вимог щодо розкриття інформації протягом наступних двох років в поєднанні з конкретними заходами перехідної фінансової та соціальної таксономії.

Багато наших клієнтів у фінансовому та корпоративному секторах зіткнуться із проблемою впровадження цих вимог, але у той самий час ми усвідомлюємо, що Регламент щодо розкриття інформації про стійке фінансування (SFDR) вже є обов’язковим для більшої частини фінансового сектору.

Для Банку це можливість допомогти своїм клієнтам та країнам, у яких ведеться діяльність, у цьому переході до сталого звітування та розвитку належної корпоративної практики. Експерти з GECA та ESD беруть участь у обговоренні та розвитку таксономії ЄС. Міжвідомча група з CDM, ESD та LTT/OGC розробляє керівні принципи для польських фондових бірж щодо розкриття інформації про ESG. Особлива подяка Веселіні Харалампієвій, Яцеку Кубасу, команді ESD GET та Карелу Кроненбергу за підтримку та відданість.

Разом із цими розробками, Екологічна та соціальна політика Банку містить посилання на DNSH, а наш GET 2.1 відображатиме таксономію ЄС. Звітність ESG вже закріплена в принципі Політики Банку і буде додатково посилюватися в майбутньому, щоб і надалі відображати найкращі міжнародні практики. У майбутньому ми не лише вимагатимемо від клієнтів розробку звітів з показниками ESG, але і, можливо, вимагатимемо розпочати процес збору даних, для забезпечення подальшого розкриття інформації та звітування ЄБРР відповідно до найкращої практики. Хоча, ми як міжнародна установа в даний час від цієї вимоги звільнені. CSRD вимагатиме обов’язкове розкриття всіх питань ESG нашими клієнтами. Це дуже складний крок і стрімкий процес, що, в свою чергу слугуватиме простором для споглядання за нашими клієнтами.

Щоб підвищити обізнаність та допомогти зорієнтуватися у цих складних процесах, ми плануємо допомагати нашим клієнтам в Україні.

Декілька корисних посилань:

Текст підготував: Роберт Адамчик, співкоординатор напряму ESG та координатор департаменту навколишнього середовища та сталого розвитку ЄБРР, член Платформи ЄС зі сталого фінансування, а також член TNFD. Він також є членом Ради з питань розкриття клімату (CDSB), Робочої групи з питань землекористування та біорізноманіття, та Конвенції ООН про мігруючі види (CMS) і член Енергетичної робочої групи (UN CMS ETF).

Приєднатися

Заповніть, будь ласка, форму. Ми зв'яжемося з вами найближчим часом.

  ЧленствоПартнерство

  Top