Конкурентні переваги і синергія цілей: циркулярна економіка після COVID-19

Dariusz-Prasek-EBRD

Даріуш Празек,
незалежний експерт  IDB Invest,
директор Sustainability advisory services

Конкурентні переваги і синергія цілей: циркулярна економіка після COVID-19

Перехід до циркулярної економіки перебуває на ранній стадії навіть у найбільш розвинених країнах світу. Станом на зараз економіка світу складається лише з 8,6% циркулярної, порівняно з 9,1% два роки тому. На цей спад впливають системи, які були оптимізовані переважно для лінійного виробництва та споживання. Але давайте з початку.

     Концепція циркулярної економіки стає особливо важливою через постійне збільшення споживання та використання ресурсів швидкозростаючим населенням. Це нова економічна модель, яка представляє ідею стійкого прогресу в напрямку ефективного зеленого зростання. Завдяки очікуваним екологічним, кліматичним, соціальним та економічним вигодам, циркулярна економіка не лише активно поширюється інституціями ЄС і зростаючою кількістю національних та місцевих органів влади, але й  привертає все більшу увагу ділового співтовариства, державних та приватних фінансистів.

     Звіт про пробіли у досягненні цілей циркулярної економіки (Circularity Gap Report) за 2020 рік виявив, що циркулярність світу рухається у протилежному напрямку. Незважаючи на те, що циркулярність чітко зазначена у порядку денному загальносвітової та національної величини.  Нормативні акти, ринки, інструменти та практика інвестування, включаючи оцінку фінансового ризику, пристосовуються до лінійних моделей, а зовнішні ефекти, пов’язані з лінійними бізнес-моделями, в основному, не враховуються. Це створює проблему для нових циркулярних моделей, яким доводиться боротися із проблемою доступу до фінансування, оскільки фінансовий сектор розглядає циркулярні проекти як дуже ризиковані та часто непридатні для фінансування.

ФАКТОРИ РИЗИКУ

Вимірюючи ризик, слід враховувати два основні фактори:

  • Кредитоспроможність позичальника (або профіль ризику проекту).
  • Вартість застави (наприклад, базові активи чи контракти).

     Часто початкові інвестиції в інновації та вихід на ринок високі, що може мати наслідки для рентабельності в короткостроковій перспективі, але й призведе до цілком прибуткової компанії в довгостроковій перспективі. Вартість застави вимірюється ринковою вартістю компанії, де оцінка активів (та їх залишкова вартість) відіграє важливу роль. Оцінка активів у лінійній системі значно відрізняється від циркулярної.

     Серед багатьох експертів існує загальний консенсус щодо того, що, незважаючи на існування кількох прикладів ефективної національної політики ЄС, такої як Нідерланди, Данія та Фінляндія, а також регіональної політики, яка підтримує зростаючу “циркулярність” економічних систем, існуючі політичні рамки і навички політиків недостатні для досягнення значного прискореного переходу до циркулярної економіки. Різні експертні групи визначили кілька ключових рекомендацій для тих, хто розробляє фінансову та нефінансову політику, організаторів проектів та державних органів для досягнення узгоджених дій щодо прискорення впровадження заходів циркулярності в рамках відновлення економічного спаду, спричиненого Covid-19.

Однією із загальних тем у цих рекомендаціях є необхідність розробити таксономію, стандарти та метрики для циркулярної економіки, щоб забезпечити кращу оцінку циркулярних та лінійних ризиків

     Крім того, соціальні та екологічні вигоди від циркулярної економіки повинні стати явними, кількісно вимірюваними та розкритими, а також враховуватися при прийнятті рішень щодо фінансування. Експерти також наголошують на ролі органів державної влади та необхідності зростання їхньої спроможності. Державні органи влади на всіх рівнях можуть стимулювати просування моделей циркулярної економіки, наприклад, шляхом державних закупівель, субсидій, оподаткування та фінансування. Вони мають легітимну силу та засоби для нагородження позитивними зовнішніми ефектами. Слід також провести роботу з встановлення вимог ефективності циркулярної економіки щодо товарів та послуг.

Існує також потреба у партнерстві, співпраці та координації між різними зацікавленими сторонами.

     Слабка координація політики залишається спільною рисою для всіх країн. На державному рівні відповідальність за сфери політики, що стосуються циркулярної економіки, як правило, розподіляється між кількома міністерствами. Нерідко існуючі структури та процеси прийняття рішень не мають ефективного розгляду міжвідомчих тем. Краща координація та співпраця між керівними органами призведе до вирішення вищезазначених питань. Координація політики вимагає залучення зацікавлених сторін поза урядом. Важливим є залучення зацікавлених сторін приватного сектору, як роботодавців, так і робітників, до прийняття політичних рішень та розробки заходів щодо розвитку.

     Важливо посилити національну та місцеву державну політику для підтримки широкого впровадження циркулярних бізнес-моделей, серед іншого, шляхом встановлення стандартів якості для перероблених та повторно використаних матеріалів або впроваджуючи новаторські ініціативи. Потрібна подальша робота, для того, щоб циркулярні бізнес-моделі стали найкращим варіантом для компаній, які бажають отримати конкурентні переваги та зберегти свою частку ринку, одночасно узгоджуючи свої цілі з цілями суспільства. Перешкоди як на рівні компанії, так і по ланцюжку створення вартості, а також з політичної точки зору все ще зберігаються. Подолання цих перешкод та використання можливостей є ключовим для переходу до більш стійкої та конкурентоспроможної економічної моделі.

     Криза Covid-19 пролила світло на стійкість світових ланцюгів створення вартості, які за останні десятиліття стали дедалі складнішими та глобалізованішими. Заходи відновлення, запропоновані урядами, дають можливість віднайти більшу циркулярність в ланцюгах поставок, які можуть діяти як для підвищення ефективності використання ресурсів, так і для стійкості підприємств (шляхом створення більшої стійкості до ризиків постачальників) та суспільства (шляхом зменшення екологічних ризиків). 

     Циркулярні ланцюги створення вартості також допомагають сприяти заходам з пом’якшенню клімату за рахунок зменшення виробництва первинних матеріалів та можливостей переключити принцип споживання на послуги та інші циркулярні бізнес-моделі. Відновлення після Covid-19 відкриває можливість для урядів вимагати як чітких дій щодо узгодження з цілями екологічної політики, так і розкриття кліматичних ризиків як умов для фінансової підтримки через політики з відновлення. Уряди можуть каталізувати цей зсув, встановлюючи умови на стимулюючих пакетах для збільшення впровадження цих технологій, а також шляхом цілеспрямованої інноваційної політики.

Приєднатися

Заповніть, будь ласка, форму. Ми зв'яжемося з вами найближчим часом.

    ЧленствоПартнерство

    Top